rAVDOL SOMMERBEITE

unspecified-6.jpeg
 
 

Om ravdol

Ravdol sommerbeite tilhører reinbeitedistrikt 16 og Ravdol siida. Det har vært brukt i generasjoner etter generasjoner av Eira familien. Her kalver simlene i mai måned og beiter til september da kalvene merkes. Navnet Ravdol kommer fra den frodige dalen som ligger midt i sommerbeitet, som er kjernen i området. 

Kokelv er en gammel sjøsamisk bygd og er nærmeste og eneste bygd i Ravdol sommerbeite. Der har siidaen mange gode "verdder" som på samisk oversettes til venner, som hjelper hverandre i tider og utider.